Tag Archive książka Kamienie na szaniec

ByDaniel

Akcja pod Arsenałem – ”Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego

Książka ”Kamienie na szaniec” pisarza Aleksandra Kamińskiego ukazała się niebawem po II wojnie światowej. Jest to fabuła oparta na prawdziwych wydarzeniach mających miejsce podczas niemieckiej okupacji. Opisuje ona działalność młodych ludzi skupionych wokół Szarych Szeregów, czyli organizacji harcerskiej, której celem było sabotowanie dążeń hitlerowców do zniszczenia wszystkiego, co polskie. Tytuł tej powieści został zaczerpnięty z wiersza romantycznego wieszcza Juliusza Słowackiego ”Testament mój”. Jednym z najważniejszych wydarzeń tej książki jest Akcja pod Arsenałem, podczas której wyrwano z rąk gestapowców jednego z bohaterów powieści – Rudego.

Akcja pod Arsenałem – dlaczego do niej doszło?

Ta brawurowa akcja miała miejsce 26 marca 1943 roku, około godziny 17.00 w Warszawie. Kilka dni wcześniej gestapowcy aresztowali jednego z działaczy Szarych Szeregów o pseudonimie ”Heniek”. W ten sposób Niemcy zdobyli adres Janka Bytnara, ps. Rudy. Żołnierze wtargnęli do mieszkania tego harcerza i aresztowali go wraz z ojcem. Ten młody Polak był torturowany na Pawiaku, więzieniu śledczym gestapo i alei Szucha, siedzibie hitlerowskiej policji bezpieczeństwa. Dręczono go pejczami, kijami i nieustannym biciem. Najbliżsi koledzy Rudego postanowili odbić go z rąk wrogów, a całą akcja dowodził Stanisław Broniewski, ps. ”Orsza”.

Uwolnienie Rudego.

Odbicie Rudego i innych więźniów zostało dokładnie zaplanowane przez Tadeusza Zawadzkiego, ps. ”Zośka”. Doszło do niej w Warszawie, w okolicach Arsenału, w rejonie ulicy Długiej i Bielańskiej. Przygotowywano się do niej bardzo starannie. Najpierw ostrzelano kierowcę ciężarówki przewożącej więźniów, auto obrzucono butelkami z benzyną, zastrzelono czterech niemieckich żołnierzy. Udało się wówczas uwolnić 21 jeden osób przewożonych z alei Szucha na Pawiak, wśród nich był Jan Bytnar. Mimo powodzenia samej akcji pod Arsenałem Rudy nie przeżył efektów torturowania. Zmarł cztery dni później, ale wcześniej zdążył zdać relację z tego, co dzieje się za zamkniętymi murami więzienia Pawiak. Jego postać upamiętniona w powieści Aleksandra Kamińskiego jest wzorem patriotyzmu, niezwykłej odwagi i silnego charakteru.